Mapio Synhwyro o Bell

Mapio Synhwyro o Bell

Atebion Laser LiDAR Mewn Synhwyro o Bell

Rhagymadrodd

Ers diwedd y 1960au a dechrau'r 1970au, mae'r rhan fwyaf o systemau awyrluniau traddodiadol wedi'u disodli gan systemau synhwyrydd electro-optegol ac electronig yn yr awyr ac awyrofod.Er bod awyrluniau traddodiadol yn gweithio'n bennaf yn y donfedd golau gweladwy, mae systemau synhwyro o bell modern yn yr awyr ac ar y ddaear yn cynhyrchu data digidol sy'n cwmpasu'r golau gweladwy, isgoch a adlewyrchir, isgoch thermol, a rhanbarthau sbectrol microdon.Mae dulliau dehongli gweledol traddodiadol mewn ffotograffiaeth awyr yn dal yn ddefnyddiol.Er hynny, mae synhwyro o bell yn cwmpasu ystod ehangach o gymwysiadau, gan gynnwys gweithgareddau ychwanegol fel modelu damcaniaethol o briodweddau targed, mesuriadau sbectrol gwrthrychau, a dadansoddi delweddau digidol ar gyfer echdynnu gwybodaeth.

Mae synhwyro o bell, sy'n cyfeirio at bob agwedd ar dechnegau canfod ystod hir digyswllt, yn ddull sy'n defnyddio electromagneteg i ganfod, cofnodi a mesur nodweddion targed a chynigiwyd y diffiniad gyntaf yn y 1950au.Mae maes synhwyro o bell a mapio, mae wedi'i rannu'n 2 fodd synhwyro: synhwyro gweithredol a goddefol, y mae synhwyro Lidar yn weithredol, yn gallu defnyddio ei egni ei hun i allyrru golau i'r targed a chanfod y golau a adlewyrchir ohono.

 Synhwyro a Chymhwyso Lidar Gweithredol

Mae Lidar (canfod golau ac amrywio) yn dechnoleg sy'n mesur pellter yn seiliedig ar amser allyrru a derbyn signalau laser.Weithiau mae LiDAR Awyr yn cael ei gymhwyso'n gyfnewidiol â sganio laser yn yr awyr, mapio, neu LiDAR.

Mae hwn yn siart llif nodweddiadol sy'n dangos y prif gamau o brosesu data pwynt yn ystod defnydd LiDAR.Ar ôl casglu'r cyfesurynnau (x, y, z), gall didoli'r pwyntiau hyn wella effeithlonrwydd rendro a phrosesu data.Yn ogystal â phrosesu geometrig pwyntiau LiDAR, mae'r wybodaeth dwyster o adborth LiDAR hefyd yn ddefnyddiol.

Siart llif Lidar
tsummers_Terrain_thermal_map_Drone_Laser_beam_vetor_d59c3f27-f759-4caa-aa55-cf3fdf6c7cf8

Ym mhob cymhwysiad synhwyro a mapio o bell, mae gan LiDAR y fantais amlwg o gael mesuriadau mwy cywir yn annibynnol ar olau'r haul ac effeithiau tywydd eraill.Mae system synhwyro o bell nodweddiadol yn cynnwys dwy ran, canfyddwr ystod laser a synhwyrydd mesur ar gyfer lleoli, a all fesur yr amgylchedd daearyddol yn uniongyrchol mewn 3D heb ystumio geometrig oherwydd nad oes delweddu (mae'r byd 3D wedi'i ddelweddu yn yr awyren 2D).

RHAI O'N FFYNHONNELL LIDAR

Dewisiadau Ffynhonnell Laser LiDAR sy'n ddiogel i'r llygaid ar gyfer synhwyrydd